Lounais-Suomen
Spanielikerho ry.

Syd-Västra Finlands
Spanielklubb

LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO-

SYDVÄSTRA-FINLANDS SPANIELKLUBB ry.

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

Vuosi 2019 on yhdistyksen 54. toimintavuosi. Vuoden aikana pyritään edelleen toteuttamaan sääntöjen mukaisia tarkoitusperiä toimimalla spanielirotuisten koirien, niiden kasvattajien ja omistajien parhaaksi. Varsinaisessa toiminnassa noudatetaan entisiä linjoja, toimintamuotoja mahdollisuuksien mukaan lisäten ja kehittäen.

 

KOKOUKSET, ULKOILU- JA KERHOILLAT

 

Yhdistyksen säännöissä määrätyt viralliset kokoukset pidetään sääntöjen edellyttäminä ajankohtina, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous marras- joulukuussa. Kokousten lisäksi järjestetään ulkoilupäivä sekä mahdollisuuksien mukaan patikkaretkiä, kerhoiltoja ja pentu tapaamisia. Järjestetään Piian Pysti kilpailun keväällä.

 

NÄYTTELYT, KOKEET JA MUU VARSINAINEN TOIMINTA

 

Osallistutaan 19-20.1.2019 kaikkien rotujen kansainväliseen koiranäyttelyyn järjestämiseen Top Dog Show allianssin jäsenenä.

Osallistutaan Varsinais-Suomen Kennelpiiriin järjestämään kansainväliseen koiranäyttelyyn

23-24.3.2019.

Järjestetään ryhmänäyttely 11.5.2019 FCI:N ryhmille 1/8 ja 9/10

 

KASVATUS- JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA

 

Toiminta

  • järjestämme näyttelykoulutusta, mikäli osallistujia on riittävästi.

  • järjestämme match show keväällä, mahdollisesti toinen syksyllä

  • järjestämme mahdollisesti koiriin liittyviä luentoja ja kursseja

Tiedotus

Näyttelytoimikunta tiedottaa tapahtumista jäsenille kerhon kotisivuilla, Facebookissa ja Lurppa-lehdessä ja jäsenkirjeessä.


JÄLJESTÄMISKOETOIMIKUNTA

 

Osallistutaan kerhojen yhteisen jälkientekokurssin järjestämiseen tarpeen mukaan keväällä 2019. 

 

Järjestetään vuoroperiaatteen mukaisesti ns. kolmen kerhon mejä-koe 18.-19.5.2019 Muurlassa. Etusijalla AN ry:n, L-SSK ry:n ja TSMK ry:n jäsenet. 

 

Järjestetään iltakoe Tarvasjoella 5.8.2019. AVO&VOI, max. 6 koiraa, etusijalla L-SSK ry:n jäsenet. 

Suomen Spanieliliiton MEJÄ-mestaruuskokeen järjestämisvastuussa vuonna 2019 on lohko 3 (L-SSK ry lohkossa 2). Kukin lohko valitsee mestaruuskokeeseen edustajansa ja mahdolliset varakoirat joko valintamenettelyllä (pistemäärä) tai  karsintakokeella sääntöjen mukaisesti. Lohkon 2 lohkovastaavalle ehdotetaan, että lohkon 2 edustaja SSL:n MEJÄ-mestaruuskokeeseen vuonna 2019 valitaan pistemäärien mukaisesti.

 

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA

 

- Toimikunta järjestää kahdet spanielien taipumuskokeet, toiset keväällä ja toiset syksyllä.

- Järjestetään taipumuskoeharjoitukset.

 

TOTTELEVAISUUSKOETOIMIKUNTA

 

Järjestetään tottelevaisuuskoulutusta ulkona huhti-toukokuussa sekä elo-syyskuussa 6 kertaa mikäli kiinnostusta riittää.

Kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua Turunmaan Kennelyhdistyksen hallikoulutukseen talvella.

Järjestetään rallytoko teemapäivä/kurssi mahdollisuuksien mukaan

Järjestetään SM-TOKO 3-4.8.2019 yhdessä Auran Nuuskujen, Turun Käyttökoirakerhon ja Turunmaan Kennelyhdistyksen kanssa.

Pyritään järjestämään koulutusluento

Nykyiset kouluttajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan jatko/lisäkoulutukseen

 

AGILITYTOIMIKUNTA

 

Pyritään järjestämään omatoimitunteja Vantontilalla, niin että agilitytoiminnan jäsen on paikalla. Mahdollisuus tutustua lajiin tai harjoitella itsenäisesti.

 

Järjestetään kahdet epäviralliset agilitykisat, keväällä ja syksyllä.

 

Kysynnän ilmetessä järjestetään ulkopuolisen kouluttajan järjestämiä täsmäkoulutuksia.

 

LURPPA- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA

 

Lurppa-lehti toimittaa ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita ja tietoa Lounais-Suomen Spanielikerhon jäsenille. Lurpan tehtävänä on keskittyä Lounais-Suomen alueen koiratapahtumiin ja -palveluihin. Lurppa pyrkii jakamaan rotutietoutta, harrastusvinkkejä ja alueellisia uutisia, sekä tuomaan lehden avulla spanielielämää ja Lounais-Suomen Spanielikerhoa tutuksi alueen muulle väestölle.

Lurppa- ja tiedotustoimikunta tekee yhteistyötä Suomen Spanieliliiton lehden ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

Lurppa ilmestyy vuonna 2019 neljä kertaa:

1. helmikuussa, deadline 12.1.2019

2. kesäkuussa, deadline 11.5.2019

3. syyskuussa, deadline 10.8.2019

4. joulukuussa, deadline 9.11.2019

 

MUU KOULUTUS

 

Hallitus avustaa ja kannustaa jäsenistöä peruskoulutukseen liittyvissä asioissa, sekä ylläpitää toimihenkilöiden pätevyyttä ja toimintaedellytyksiä suomalla heille tilaisuuden osallistua alansa koulutukseen kokeiden ja tapahtumien vaatimalla tasolla. Taloudelliset avustukset koulutuksia koskien on anottava erikseen hallitukselta.

 

YHTEYDET ROTUJÄRJESTÖÖN, KENNELPIIRIIN JA MUIHIN YHDISTYKSIIN

 

Pidetään yllä.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Hallitus pyrkii hoitamaan yhdistyksen taloutta laadittua talousarviota noudattaen. Pitkälti taloudellinen vastuu lankeaa kuitenkin toimialakohtaisille toimikunnille. Jäsenmaksut hallitus esittää seuraavasti: vuosijäsen 30,00 € Lurppa- ja Spanielilehti, kannatusjäsen 19,00 € Lurppa-lehti, perhejäsen 6,00 €.

 

Hallitus