Lounais-Suomen
Spanielikerho ry.

Syd-Västra Finlands
Spanielklubb

 

LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO-

SYDVÄSTRA-FINLANDS SPANIELKLUBB ry.

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

Vuosi 2017 on yhdistyksen 52. toimintavuosi. Juhlavuoden aikana pyritään edelleen toteuttamaan sääntöjen mukaisia tarkoitusperiä toimimalla spanielirotuisten koirien, niiden kasvattajien ja omistajien parhaaksi. Varsinaisessa toiminnassa noudatetaan entisiä linjoja, toimintamuotoja mahdollisuuksien mukaan lisäten ja kehittäen.

 

KOKOUKSET, ULKOILU- JA KERHOILLAT

 

Yhdistyksen säännöissä määrätyt viralliset kokoukset pidetään sääntöjen edellyttäminä ajankohtina, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous marras- joulukuussa. Kokousten lisäksi järjestetään ulkoilupäivä sekä mahdollisuuksien mukaan patikkaretkiä, kerhoiltoja ja pentu tapaamisia. Pyritään järjestämään Piian Pysti kilpailun keväällä.

 

NÄYTTELYT, KOKEET JA MUU VARSINAINEN TOIMINTA

 

Osallistutaan 21-22.1.2017 kansainväliseen koiranäyttelyyn järjestämiseen Top Dog Show allianssin jäsenenä. 11.6.2017 järjestetään oma näyttely FCI:n ryhmille 7/8 & 9 Mynämäellä.

 

 

KASVATUS- JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA

 

Toiminta

  • järjestämme näyttelykoulutusta, mikäli osallistujia on riittävästi.

  • järjestämme match show keväällä, mahdollisesti toinen syksyllä

  • järjestämme mahdollisesti koiriin liittyviä luentoja ja kursseja

Tiedotus

Näyttelytoimikunta tiedottaa tapahtumista jäsenille kerhon kotisivuilla, Facebookissa ja Lurppa-lehdessä ja jäsenkirjeessä.


JÄLJESTÄMISKOETOIMIKUNTA

 

Osallistutaan keväällä 2017 yhdistysten yhteiselle Mejäkurssille opettajina tarpeen vaatiessa.

Järjestetään kahdet epäviralliset agilitykisat, keväällä ja syksyllä yhteistyössä agilitytoimikunnan kanssa.

Järjestetään kolme iltakoetta Tarvasjoella; ma 8.5.17, ma19.6.17 ja ma 7.8.17. Jokaiseen kokeeseen otetaan max 6 koiraa, AVO, VOI maastorajoituksen puitteissa. Yhdistyksen jäsenet etusijalla.

Lohkon 2 lohkovastaavalle ehdotetaan, että lohkon 2 edustaja SSL:n mestaruuskokeeseen vuonna 2015 valitaan pistenäyttöjen mukaisesti, kuten vuonna 2014.


TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA

 

  • Järjestetään taipumuskoeharjoitukset

  • Järjestetään kahdet spanielien taipumuskokeet

  • Pyritään neuvomaan taipumuskokeisiin liittyvissä kysymyksissä

 

TOTTELEVAISUUSKOETOIMIKUNTA

 

- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan tottelevaisuuskoulutusta ulkona sekä

mahdollisesti sisäkoulutusta talvella

- Osallisutaan joukkueella TOKO-ystävyysotteluihin L-SSK – TKY ja L-SSK – TKY – AN sekä

PM kisoihin ja mahdollisesti TOKO-arvokisoihin.

- Järjestetään TOKO ystävyysottelu AN-L-SSK-TKY

- Pyritään järjestämään epävirallinen TOKO-koe

- Pyritään järjestämään epävirallinen rallytoko-koe

 

AGILITYTOIMIKUNTA

 

Pyritään järjestämään omatoimitunteja Vantontilalla, niin että agilitytoiminnan jäsen on paikalla. Mahdollisuus tutustua lajiin tai harjoitella itsenäisesti.

 

Järjestetään kahdet epäviralliset agilitykisat, keväällä ja syksyllä yhdessä mejätoimikunnan kanssa.

 

Kysynnän ilmetessä järjestetään ulkopuolisen kouluttajan järjestämiä täsmäkoulutuksia.

 

LURPPA- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA

 

Lurppa-lehti toimittaa ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita ja tietoa Lounais-Suomen Spanielikerhon jäsenille. Lurpan tehtävänä on keskittyä Lounais-Suomen alueen koiratapahtumiin ja –palveluihin.

Lurppa pyrkii jakamaan rotutietoutta, harrastusvinkkejä ja alueellisia uutisia, sekä tuomaan Lurppa-lehteä ja spanielielämää alueen muun väestön tietouteen.

Lurppa-lehti tekee yhteistyötä Suomen Spanieliliiton lehden ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lurppa ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa:

1. helmikuun alkupuolella, deadline 13.1.2017

2. kesäkuun puolivälissä, deadline 12.5.2017

3. syyskuun puolivälissä, deadline 11.8.2017

4. joulukuun puolivälissä, deadline 10.11.2017

Tavoitteena on, että jakisessa Lurppa-lehdessä on vähintään yhdeksän erilaista artikkelia ja kolme yhteistykumppaneiden mainosta. Lisäksi pyritään siihen, että Lurpassa on myös erilaisten tapahtumien tiedotteet ja tulokset sekä toimikuntien terveisiä.

Lehteen saavat toimittaa luettavaa kaikki kerhon jäsenet ja on toivottavaa, että mahdollisimman moni osallistuisi lehden tekoon, jotta lehti olisi monipuolinen ja palvelisi mahdollisimman monia lukijoita.


MUU KOULUTUS

 

Hallitus avustaa ja kannustaa jäsenistöä peruskoulutukseen liittyvissä asioissa, sekä ylläpitää toimihenkilöiden pätevyyttä ja toimintaedellytyksiä suomalla heille tilaisuuden osallistua alansa koulutukseen kokeiden ja tapahtumien vaatimalla tasolla. Taloudelliset avustukset koulutuksia koskien on anottava erikseen hallitukselta.

 

YHTEYDET ROTUJÄRJESTÖÖN, KENNELPIIRIIN JA MUIHIN YHDISTYKSIIN

 

Pidetään yllä.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Hallitus pyrkii hoitamaan yhdistyksen taloutta laadittua talousarviota noudattaen. Pitkälti taloudellinen vastuu lankeaa kuitenkin toimialakohtaisille toimikunnille. Jäsenmaksut hallitus esittää seuraavasti: vuosijäsen 30,00 € Lurppa- ja Spanielilehti, kannatusjäsen 19,00 € Lurppa-lehti, perhejäsen 6,00 €.

 

Hallitus